Kontakt

Adresa:

Engineering Dobersek GmbH d.o.o.
Dimitrija Tucovića 28b, 11120 Beograd

PIB:
103112345

Maticni broj:
17515403

Telefon:
+381 (0)11 3837304

Fax:
+381 (0)11 3837305

e-mail:
office@ed-bg.rs

Šifra delatnosti
7022

Ime i prezime ovlašćenog lica
Vesna Radovanović, dipl.inž.građ.