Industrije i usluge

Proizvodi

CONTICLASS ® SISTEM
ContiMAC ®
GrindEkpert ®

Merni uređaj za gustinu
Rudarstvo

Postrojenja za separaciju: Hidrocikloni

Pumpna stanica /Odlaganje otpadnog mulja

Dreniranje vode i odlaganje mulja u rudarstvu

Postrojenja sa zgušnjivačima
Dopuna / Punjenje rudnika lomljenim kamenom
Hidrotransport

Tretman:

Uglja
Obojenih metala: bakar, olovo i cink
Plemenitih metala (tretman zlata)
Fosfat
Staklo i silicijum pesak

Metalurgija
PIROMETALURGIJA: Električna i anodna peć

Anodne mašine za livenje

Konvertori

Elektroliza

HIDROMETALURGIJA: Ekstrakcija pod pritiskom, sorpcija

Tretman voda:

Pitka voda
Procesne vode
Industrijske otpadne vode
Mobilno postrojenje za preradu voda

Inžinjering u energetici i zaštiti životne sredine

Snabdevanje parom i toplotom: Kotlarnice i komponente, daljinsko snabdevanje toplotom

Odsumporavanje dimnih gasova:

Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova (ODG)
Elektro filteri
Suvi procesi
Aditivni procesi
Mokri procesi
Dehidratacija gipsa

Hemijska i specijalna postrojenja

Industrijska rashladna postrojenja

Kompresorske stanice
Postrojenja sa zgušnjivačima, instalacije zgušnjivača
Crpne stanice

Instalacija transportnih traka

Tretman fosfatne rude

Neutralizacija sumporne i forsforne kiseline

Proizvodnja đubriva

Postrojenja za dalju preradu agresivnih materijala (npr. carska voda)

Instalacije transformatorskog prečistača ulja

Optimizacija mreže daljinskog razvoda toplote

Razno

Odlaganje pepela i šljake:

Mehanički sistem
Pneumatski sistem
Hidraulički sistem
Depozit / sadržaj silos